فروش زمین با جواز ساخت در نیاسته
۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۱۰۰۹
نوع کاربری:
مسکونی
 
فروش زمین در اربه رامسر
۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۶۶۲
نوع کاربری:
باغات
 
فروش زمین قطعه بزرگ در سادات شهر
۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۳۰۰۰
نوع کاربری:
مسکونی
 
فروش زمین مسکونی در مسیر جاده دالیخانی
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۵۰۰
نوع کاربری:
مسکونی
 
فروش زمین با جواز ساخت رامسر
۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۲۰۳
نوع کاربری:
مسکونی
 
فروش زمین نزدیک رامسر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۳۷۶
نوع کاربری:
باغات
 
فروش ملک در ارتفاعات دالیخانی
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۶۸۰
نوع کاربری:
مسکونی
 
فروش زمین در مرکز شهر رامسر
۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۳۷۰
نوع کاربری:
مسکونی