فروش زمین در منطقه بکر رامسر
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۳۵۰۰
نوع کاربری:
خارج بافت
 
فروش زمین دربلوار کازینو
۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۱۴۲۹
نوع کاربری:
مسکونی
 
فروش زمین مسکونی در اربه کله
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۳۶۳
نوع کاربری:
مسکونی
 
فروش زمین شهرک آزادگان رامسر
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۳۲۹
نوع کاربری:
مسکونی
 
فروش زمین شهری با متراژ بالا در رامسر
۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۱۱۴۰
نوع کاربری:
مسکونی
 
فروش زمین درمنطقه توریستی لپاسرک
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۲۶۸
نوع کاربری:
باغات
 
فروش زمین زراعی رامسر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۱۰۱۶
نوع کاربری:
زراعی
 
فروش زمین 24 هزار متری رامسر
۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۲۴۰۰۰
نوع کاربری:
باغات