فروش ملک استخردار نزدیک تله کابین
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۲۵۰
مساحت ساختمان:
۱۶۰
تعداد طبقه:
۲
تعداد اتاق:
۲
 
فروش ویلا دربست با روف گاردن و استخر

مساحت زمین:
۳۰۰
مساحت ساختمان:
۳۵۰
تعداد طبقه:
۲
تعداد اتاق:
۳
 
فروش ویلا در شیرود
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۴۰۰
مساحت ساختمان:
۲۱۰
تعداد طبقه:
۲
تعداد اتاق:
۲
 
فروش ویلا در شیرود
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۱۸۱
مساحت ساختمان:
۶۸
تعداد طبقه:
-
تعداد اتاق:
-
 
فروش زمین مسکونی در ساداتشهر
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۲۷۰
مساحت ساختمان:
-
تعداد طبقه:
-
تعداد اتاق:
-
 
فروش ویلا در دشت جلم رامسر
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۲۵۳
مساحت ساختمان:
۱۴۸
تعداد طبقه:
-
تعداد اتاق:
۳
 
فروش ویلا در نزدیکی کاخ شاه رامسر
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۳۱۰
مساحت ساختمان:
۲۶۷
تعداد طبقه:
۲
تعداد اتاق:
۴
 
فروش ویلا در کازینو رامسر
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مازندران، رامسر

مساحت زمین:
۳۵۷
مساحت ساختمان:
۱۰۰
تعداد طبقه:
۱
تعداد اتاق:
۲